• Eczane Yardımcı Personeli Eğitim Resim
  Eczane Yardımcı Personeli

  Eczane yardımcı personel eğitimini başarıyla tamamlayarak eczanelerde görev alabilirsiniz. Bu eğitim bir eczanede çalışabilmeniz için yeterli ve zorunlu bir eğitimdir.

  600 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Temel İlk Yardım Eğitim Resim
  Temel İlk Yardım

  Ülkemizde yapılan araştırmalara göre kazalar sonucu yaralıların %90’ından fazlasının olay yerinde herhangi bir müdahale yapılmadan hastaneye ulaştırıldığı sonucu ortaya çıkmıştır ve ölümlerin %10’u ilk 5 dakika içinde meydana gelmektedir. Kaza yerinde ilk 5 dakika içinde uygulanacak etkili bir ilk yardım ile hayat kurtarmak ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek elimizde. İlk yardım eğitimi, sosyal bilincinizi artırmakta kalmayacak aynı zamanda kariyerinizi canlandıracaktır.

  650 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Doktor Asistanlığı Eğitim Resim
  Doktor Asistanlığı

  Doktor Asistanlığı ; hastane, klinik, poliklinik, sağlık ocakları vb. Sağlık kurumlarında bir doktorun veya diğer sağlık profesyonellerinin doğrudan gözetimi altında rutin klinik ve idari görevleri yerine getirir. Eğitimimizin amacı sağlık kurumlarında idari ve ofis görevlerini yeerine getirebilecek donanımlı bireyler yetiştirmektir.

  1250 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  KVKK Uzmanlık Eğitimi Eğitim Resim
  KVKK Uzmanlık Eğitimi

  K.V.K.K Eğitimimizin amacı, hazırlanan Kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması süreçlerinin yönetimi ile uyumlulaştırma konusunda uzmanlık eğitimidir. Alacağınız eğitim ile firmaların KVKK uyumlulaştırma ile VERBİS kaydının yapılması süreçlerinin yönetilmesi konusunda uzmanlaşacaksınız.

  1950 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Resim
  İnsan Kaynakları Yönetimi

  Günümüzde şirketlerin en önemli kazancı ve en kıymetli kaynağı olan ‘insan’, küreselleşen iş dünyasında her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Kamudan özel sektöre tüm kurum ve kuruluşlarda, işletmelerde, akademik platformlarda ''İnsan Kaynakları Yönetimi'' önem kazanmaktadır. İnsan Kaynakları departmanlarında çalışanlar, yönetim tarafından özenle seçilmektedir ve onların eğitimleri ve beşeri gelişimleri için yatırım yapılmaktadır.

  1000 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Halkla İlişkiler Eğitimi Eğitim Resim
  Halkla İlişkiler Eğitimi

  Günümüzde kurumsal şirketlerin başarılarına en çok etki eden unsur ticari ilişkilerinde ve müşteri ilişkilerinde etkinlik gelmektedir. Bu etkinliğin sağlanması amacıyla program müfredatımızı ; uygulamalı olarak temel kavramlar, yararlanılan yöntemler ve araçlar, satış ve pazarlama, etkili konuşma, beden dili, etkili sunum teknikleri, halkla ilişkiler bütçesinin planlanması vb. konulardan oluşturmaktadır. Amacımız siz değerli kursiyerlerimizin yeteri uzmanlık bilgi seviyesine ulaşmasıdır.

  1000 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitim Resim
  Üst Düzey Yönetici Asistanlığı

  Günümüzde ''Üst Düzey Yönetici Asistanı'' Kamu birimlerinde ve özel sektörde olmazsa olmaz bir pozisyon olup, aynı zamanda üst düzey yönetici yardımcılığı görevini üstlenmektedir. Bu kurs programımız ile eğitim alacak kursiyerlerimiz, kamu ve özel sektördeki üst kademedeki yöneticinin görev ve sorumluluklarına katkıda bulunarak verimli olmasını sağlayacaktır. ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKA sayesinde istihdam olanağının yanı sıra büyük kariyer fırsatı sunmaktadır.

  1000 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Çocuk Gelişimi Eğitimi Eğitim Resim
  Çocuk Gelişimi Eğitimi

  Bu eğitimin amacı, çocukların fiziki, sosyal, zihinsel gelişimlerini maksimum düzeye ulaştırabilecek bilgi, donanım ve beceriye sahip kişiler yetiştirmektir. Çocuk Gelişimi eğitimi alan birey ; çocuğun günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güvenliğini sağlayan, çocuğun yaşına uygun etkinlik malzemelerini hazırlama işlemlerini yapma yeterliliklerini kazandırmaya yönelik kazanım elde eder.

  1250 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Kalite Kontrol Yönetimi Eğitim Resim
  Kalite Kontrol Yönetimi

  ''Kalite Kontrol Yönetimi'' eğitimi, işletmelerin kalite kontrol departmanında çalışmak isteyen ve bu alanda kariyer yükseltmeyi hedefleyen bireylere yönelik bir eğitim programıdır. Sizlerde kariyerinizi üst noktalara getirecek ve istihdam edilme oranı çok yüksek bu eğitimde yerinizi alabilirsiniz.

  750 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Girişimcilik Eğitim Resim
  Girişimcilik

  Girişimcilik Eğitimi, girişimcilik ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile verilir. Eğitim sonunda girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenir.

  1000 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Aile Danışmanlığı Eğitim Resim
  Aile Danışmanlığı

  İlişki sorunlarında danışanların iç konuşmaları , birbirleri ile iletişimleri gözden geçirilerek sağlıklı bir iletişim şekli belirlemek amaçlanır. Genellikle çiftler nasıl iletişim kuracakları konusunda emin olamazlar . Geçmişten ailede belirledikleri kalıpları sürdürürler.Aile danışmanlığı ve aile terapisi danışanlara bu yeni olasılıkları ve yolları bulduran ve yeni bir kapı açtıran anahtar gibidir.

  1500 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Hosteslik ve Kabin Memurluğu Eğitim Resim
  Hosteslik ve Kabin Memurluğu

  Kabin Memuru ; yolcuların, ulaştırma firmalarının belirlediği güvenlik ve konfor standartlarına uygun bir şekilde seyahat etmesini sağlar.

  2750 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Site ve Apartman Yöneticiliği Eğitim Resim
  Site ve Apartman Yöneticiliği

  Site yöneticisi, bir ana gayrimenkul içindeki kat mülkiyeti sahipleri tarafından yönetime seçilen kişidir. Site yöneticisi açısından çok sayıda insanın yaşadığı bir alanı yönetmenin birçok zorluğu bulunmaktadır. Bu eğitimin amacı, kat mülkiyet kanunu'nun 34.Maddesi gereğince artık profesyonel ve eğitim almış kişilerden seçilmektedir. Eğitimimiz bu kıstaslara bağlı olarak hazırlanmıştır.

  1250 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Diş Hekimi Asistanlığı Eğitim Resim
  Diş Hekimi Asistanlığı

  Venda eğitim olarak kurumsal amacımız ; Bu sağlık alanında çalışmak isteyen diş hekimi asistan adaylarının ve sektörde hizmet veren dental personelin, sektördeki çağdaş uygulamalarda bilgi düzeylerini artırarak sunulan hizmetin kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olmaktır.

  1000 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Medikal Muhasebe Eğitim Resim
  Medikal Muhasebe

  Ülkemiz ’de sağlık yatırımlarının son zamanlar ’da artış göstermesiyle, sağlık kurumları yetişmiş ve eğitimli personeller istihdam etmektedir. Bununla birlikte sağlık hizmetlerinde kalite artışının sağlanması, istatistiksel verilerin tutulması, maliyet analizinin yapılması gibi bir takım ihtiyaçlar meydana gelmiştir.

  1250 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Arıcılık Eğitim Resim
  Arıcılık

  Arıcılık yapmak isteyen herkes kursa katılabilir. Kursa katılmak için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Arıcılığa hevesli olan, kendini geliştirmek isteyen ve arı ailesini yöneterek ürünlerinin satışını gerçekleştirmeyi hedefleyen herkes arıcılık kursunda eğitim alabilmektedir. Kurs aynı zamanda hobi amaçlı öğretilen pek çok teknik eğitim sürecini içerisinde barındırabilmektedir. Kursa katılabilmek için okuma yazma bilmek yeterlidir.

  1000 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Bilgisayarlı Muhasebe Eğitim Resim
  Bilgisayarlı Muhasebe

  Bilgisayarlı muhasebe, emel olarak bilgisayar kullanımlı olan, Eta, Logo, SQL ve Zirve finansman programları ile işletmelerin ticari hayatlarını ve kamu ile olan ilişkilerini sistematik olarak devam ettirebilmeleri; işletmelerin finansal açıdan durumlarının tespiti ve gelecek süreçteki faaliyetlerinin planlanması için gereken bilgi ve raporların hazırlanması için önem arz etmektedir.

  1000 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Organik Tarım Eğitim Resim
  Organik Tarım

  Organik tarım eğitimi ile son zamanlarda iyice ön plana çıkan organik mahsul üretiminde yerinizi alabilirsiniz. Organik tarım eğitimi hem ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlamakla birlikte eğitimi alan kursiyerlere ekonomik kazanç sağlamaktadır.

  600 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Bilgisayar İşletmenliği Eğitim Resim
  Bilgisayar İşletmenliği

  Bilgisayar işletmeni, kamu ve özel kurumlarında kullanılan bilgisayar ve teknik ekipmanın bakım ve onarımını gerçekleştirmektedir. Sizde bu eğitimle birlikte sektörde geniş istihdam alanına sahip olan bu meslek dalında vakit kaybetmeden yerinizi alın.

  700 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Hasta Yaşlı Bakım Eğitim Resim
  Hasta Yaşlı Bakım

  Yaşlı Bakım Programının eğitim esaslarını yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanma, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül yaklaşabilme yetisi oluşturmaktadır. Eğitim sonunda profesyonel metodlarla öğreneceğiniz teknikler ile temel yaşlı bakım hizmetlerinin ilke ve uygulamalarını öğrenmelerinin yanı sıra program sonunda evde yaşlı bakımına hakim olmaları ve yaşlılarda görülen stres ve çatışmayı yönetecek bilgiye sahip olacaksınız.

  450 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Emlak Danışmanlığı Eğitim Resim
  Emlak Danışmanlığı

  Emlak Danışmanı ; Konut, arsa, villa vb. Taşınmaz gayrimenkullerin alım, satım, kiralama gibi işlemlerini yasalara uygun ve belli kurallar çerçevesinde gerçekleştiren kişilere verilmiş bir ünvandır. Sizde kariyerinize parlak bir sayfa eklemek isterseniz yönetimi ve misyonu sizin elinizde olacak bu meslek dalında vakit kaybetmeden yerinizi alın.

  2000 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Aşçılık Eğitim Resim
  Aşçılık

  Aşçılık eğitimi ; Mutfakta hijyen, sanitasyon ve iş güvenliği kurallarını uygulamalı olarak öğretmeyi, haftalık ve aylık olmak üzere menü planlaması ve maliyet analizini ele almaktadır. Aşçılık eğitimi detaylı bir eğitim olup, kariyerini yiyecek-içecek sektöründe profesyonel aşçılık olarak devam ettirmek isteyen kişiler için hazırlanmıştır.

  800 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitim Resim
  Dış Ticaret Uzmanlığı

  Dış Ticaret dünyada ve ülkemiz'de hızla genişlemektedir. Ülkemizde yüz bine yakın şirket ihracat ve ithalat yapmaktadır. Bu hızlı gelişim şirketlerimizin kalifiye eleman ihtiyacını yüksek oranlarda arttırmaktadır. Dolayısıyla dış ticaret sektörüne "eğitilmiş eleman" kazandırılması öncelikli bir konu haline gelmiştir. Sürekli bir gelişim içinde olan bu sektör gençlerimize yeni imkânlar ve yeni bir "meslek" edinebilme şansı sunmaktadır.

  1250 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Organik Hayvancılık Eğitim Resim
  Organik Hayvancılık

  Gen yapısı değiştirilmemiş çevre iklim koşulları ve hastalıklara dayanıklı damızlık hayvanlardan tabi tohumlama yöntemleriyle üretilen tamamen organik yemle beslenen açık alan ve mera gibi gezinti alanları olan ve barınma koşulları yönetmenliğe uygun olan yetiştiricilik tarzına organik hayvancılık faaliyetlerinin temelini oluşturur.

  1000 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Temel Mekatronik Eğitimi Eğitim Resim
  Temel Mekatronik Eğitimi

  Mekatronik; teknolojinin uygulanması ve üretilmesi aşamasında kullanılan, makina mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve elektronik mühendisliğinin bütününün ortak noktada kullanılarak uygulanmasıdır.

  2500 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Diksiyon Eğitim Resim
  Diksiyon

  Diksiyon Eğitimi ile doğru konuşma ve diksiyon teknikleri konusunda kendinizi geliştirerek özel hayatınızda ve iş hayatınızda ikna edici, ilgiyle dinlenilen birisi olun.

  1200 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Temel İşaret Dili Eğitimi Eğitim Resim
  Temel İşaret Dili Eğitimi

  İşaret dili eğitimi, işitme engelli bireylerle iletişim kurarak, onların iş ve sosyal hayata olan katılımlarını artırmak isteyen, aynı zamanda kamu ve özel sektörde artan istihdam fırsatlarını değerlendirerek kariyerini yükseltmeyi hedefleyen herkes katılabilir.

  1200 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Disleksi Eğitimi Eğitim Resim
  Disleksi Eğitimi

  Disleksi, okul yıllarında çocuklarda karşılaşılan en yaygın öğrenme güçlüklerinden birisidir. Eğitimcinin ve ailenin disleksi konusunda bilinçli olması çok önemlidir. Erken yaşta tanı, rehberlik ve destek verilen çocuklarda bu durumun etkilerinin önüne geçmek mümkün olabilir.

  1250 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  NLP Eğitimi Eğitim Resim
  NLP Eğitimi

  NLP (Neuro Linguistic Promming) Eğitim Programı, ileri düzeyde hafıza gelişimini hedeflemektedir. NLP bir düşünce sistematiğidir. Kişinin kendi dünyasıyla barışabilmesi, kendi iç ikilemlerinden ve kaygılarından arınması kendi dünyasını daha iyi algılayarak davranışlarını yenilediği algılarına göre yeniden düzenlemesini sağlayan bir eğitimdir.

  1250 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Yaratıcı Drama Eğitimi Eğitim Resim
  Yaratıcı Drama Eğitimi

  Yaratıcı Drama Sertifika Programı, özellikle yeni uygulamaya konulan 4+4+4 yasası nedeniyle önem kazanmaktadır. 66 ayını dolduran çocukların okula başlaması ile birlikte yaratıcı dramanın eğitimde kullanılmasına yönelik ilk adımlar atılmıştır. Bu sebeple, resmi ve özel okullarda Yaratıcı Drama Lideri istihdam etme zorunluluğu doğmaktadır.

  1500 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Robotik Kodlama Eğitim Resim
  Robotik Kodlama

  Çağın ihtiyaçlarına uygun eğitimin önemine inanıyoruz. Hedefimiz öğrencilerimize eğitim başarısına ilave olarak 21. yüzyıl becerilerini de kazandırmaktır. Bu doğrultuda, çocuklarımızın içinde yaşadığı bilgi ve teknoloji toplumuna hükmedecekleri eğitim ve öğretim teknikleri geliştiriyoruz.

  1000 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Dijital Pazarlama Eğitim Resim
  Dijital Pazarlama

  Teknoloji ve iletişim araçlarının hızla geliştiği çağımızda, pazarlama ilke ve stratejilerinin aynı kalması tabi olarak beklenemez. Nitekim son yıllarda dünyada pazarlamanın dijital boyutu önem kazanmış; bu sayede şirketler teknolojinin sınırsız imkanlarını da kullanmak suretiyle hedef kitle ve müşterilerine daha kolay ulaşır olmuşlardır.

  1200 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  İngilizce Dil Eğitimi Eğitim Resim
  İngilizce Dil Eğitimi

  İngilizce öğrenmeyi kolaylaştırıyoruz. Dünyada kabul görmüş ve başarısı ispatlanmış ''Blended Metodu'' ile akıcı bir ingilizce konuşmak artık mümkün. Zengin ders içerikleri, online eğitim koçu ve akademik kulüpler ile İngilizcenizi üst noktalara taşımaya hazır mısınız?

  3000 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı
  Almanca Dil Eğitimi Eğitim Resim
  Almanca Dil Eğitimi

  Türkiye’de 1500’den fazla Alman şirketi bulunmaktadır ve her yıl 3 milyonu aşkın Alman turist Türkiye’yi ziyaret etmektedir. Almanca bilenler için iş piyasasında çok daha fazla kariyer fırsatı vardır. Almanca Dil Eğitim Programımız size kariyer fırsatlarının yanında muhteşem bir kültürel etkileşim sağlamaktadır.

  3250 ₺ Kredi kartına 9 taksit imkanı